HaKa

HaKa verzorgt trainingen en workshops en/of op project-, interim-, of consultancybasis binnen uw
organisatie. Onze expertise ligt op het gebied van onderwijs en (jeugdzorg), maar we kunnen onze diensten
ook verlenen binnen andere sectoren.
Wij zijn een door het ECABO erkend leerwerkbedrijf en hebben een CRKBO-inschrijving. Ook zijn wij een
erkend EVC-aanbieder voor de branchestandaarden Jeugdzorgwerker en de Gehandicaptenzorg. Door
middel van een EVC-traject (Erkennen van Verworven Competenties) kunnen competenties erkend worden
in een ervaringscertificaat.
Meer informatie over ons kantoor kunt u vinden op onze website haka-nederland.nl
Functie en kerntaken
De procesassessor is deskundig in het analyseren van documenten. De procesassessor beoordeelt het
portfolio van een deelnemer aan het EVC-traject.Hij/zij;
 controleert of alle bewijzen authentiek zijn bevonden (authenticiteit);
 geeft per competentie aan welke bewijzen hij bij zijn beoordeling benut heeft (relevantie);
 bepaalt of het bewijs voldoet aan de criteria actualiteit, kwantiteit en variatie;
 onderbouwt per competentie de conclusies die hij op basis van de bewijzen getrokken heeft;
 stelt per competentie vast of er sprake is van overtuigend, beperkt of onvoldoende bewijs;
vinkt per competentie de beoordelingscriteria af die hij onderzocht heeft bij zijn beoordeling. De
procesassessorstelt het ervaringscertificaat op. In de rapportageworden de bevindingen duidelijk
onderbouwd;
voert samen met de inhoudsassessor de eindgesprekken.
Functie-eisen
 Goede beheersing van de Nederlandse taal
 Goede communicatieve vaardigheden
 Uitgebreide kennis van Microsoft Office
Profiel
 U bent dienstverlenend, integer en accuraat
 U denkt kritisch mee, bent oplossingsgericht en voert zelfstandig de werkzaamheden uit
 U straalt vertrouwen uit en bent betrokken
 U heeft affiniteit met onderwijs en jeugdzorg
Aanbod
Wij bieden een startersbaan met een tijdelijke aanstelling op basis van een nul-urencontract. De
mogelijkheid tot verlenging is aanwezig. Het salaris wordt bepaald op basis van een vastgesteld
bedrag per beoordeeld portfolio, alsmede -indien van toepassing- een onkostenvergoeding. Het is
een flexbaan ofwel uitvoerbaar op kantoor, maar ook vanuit huis.