Vluchtelingenwerk Nederland: Vrijwilliger diverse projecten

VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen al 36 jaar van aankomst tot zelfstandigheid. Zij ondersteunen tijdens de asielprocedure en daarna, als de vluchteling mag blijven, tijdens de integratie. In deze verschillende fasen bieden vrijwilligers van VluchtelingenWerk de vluchtelingen steun en begeleiding. Als vrijwilliger kun je richten op verschillende taken.

Wat allemaal? Bezoek de site en kijk naar de verschillende functies die je kunt vervullen:
http://www.vluchtelingenwerk.nl/steun-ons/vrijwilliger-worden-bij-vluchtelingenwerk