De VoorleesExpress- Coordinator


De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. We stellen ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren – op hun eigen manier. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven.
Coördinatoren begeleiden gedurende een voorleesseizoen doorgaans vijf gezinnen en de daarbij behorende voorlezers. Dankzij de coördinatoren ontvangen voorlezers een intensieve begeleiding en weet de projectleiding hoe het project verloopt.
Voor dit team van voorlezers organiseer je gedurende het seizoen drie bijeenkomsten, waarin je hen de gelegenheid biedt om ervaringen uit te wisselen, elkaar te helpen en je ze informatie geeft.
Ook ga je de eerste keer dat een voorlezer gaat voorlezen mee. Je stelt met de ouders doelen op en samen met de voorlezer kijk je hoe het voorlezen het beste vorm kan krijgen. Halver­wege het project ga je nog een keer mee om te kijken hoe het gaat. De laatste keer ga je mee om het project af te sluiten.
Ter voorbereiding krijg je een training. Coördinatoren moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen.

Wil jij je aanmelden om coördinator te worden bij de Voorlees Express? Meld je aan via:
http://voorleesexpress.nl/locatie/aanmelden/vrijwilliger/utrecht/