JoHo

Missie
JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

Doel
Door middel van het oprichten van wereldwijde winkels (support centers), netwerken en internetplatforms, wil JoHo mensen en organisaties stimuleren en ondersteunen op het gebied van kennisdeling, keuzes maken en talentontwikkeling.

"Maak uitgevonden wielen vindbaar". De rode draad bij de activiteiten van JoHo is vaak het beschikbaar maken van informatie. Via een praktische benadering informatie en partijen bij elkaar brengen die daardoor tijd geld en moeite kunnen besparen. Ook bij internationale samenwerking wordt kennis lang niet altijd gedeeld of efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare middelen. De wielen worden telkens weer, en door vele organisaties, opnieuw uitgevonden. Door het oprichten van lokale centers waar geïnteresseerde en ondernemende mensen met initiatieven op het gebied van internationale samenwerking, ontwikkelingshulp, duurzaam toerisme en natuurbescherming op eenvoudige wijze met elkaar in contact kunnen komen, kennis kunnen overdragen en hulp kunnen krijgen, wil JoHo een belangrijke bijdrage leveren aan succesvolle, internationale samenwerking.

 Wat kan JoHo voor mij betekenen?
  • Verken The World of JoHo en maak gebruik van de JoHo support centers, websites, magazines en events. Kom bijvoorbeeld langs in het JoHo center in Den Haag, maak online een ontdekkingsreis op de website of bezoek een van de vele JoHo events.
  • JoHo heeft als belangrijkste producten en diensten: keuzehulp, advies, kortingen en het ter beschikking stellen van faciliteiten

Wat betekent JoHo?

De term JoHo heeft in de loop der jaren meerdere betekenissen gehad. Heden ten dage wordt gerefereerd aan een meer dan 2000 jaar oude quote van Ashoka. Aan de oever van de Ganges probeerde de Indiase visionair en heerser Ashoka zijn volk ervan te overtuigen dat alle volkeren op aarde gelijk zijn en van elkaar kunnen leren: "Life is a Journey to Open-mindedness, Helpfulness and Optimism".