Penningmeester

De penningmeester is lid van het dagelijks bestuur. Verder heeft de penningmeester de volgende taken:

• Begrotingen opstellen
De penningmeester houdt zich door het jaar heen bezig met het opstellen van de jaarbegroting, herziene jaarbegroting en jaarafrekening voor Alcmaeon. Daarnaast houdt de penningmeester zich bezig met de begrotingen van alle activiteiten gedurende het jaar.

• Boekhouding en financiën
De penningmeester zorgt voor de financiële administratie van de vereniging, dus voor de facturering, het afhandelen van declaraties, het verwerken van de afschriften en de pintransacties. Daarnaast controleert de penningmeester de betaalrekeningen en is hij verantwoordelijk voor alle incasso’s.

• Contributie
De penningmeester is verantwoordelijk voor het innen van de jaarlijkse contributie van alle leden. Hiervoor zal de penningmeester aan het begin van het jaar het lidmaatschapsgeld incasseren bij de leden. Bij wanbetalingen zal de penningmeester de betreffende personen contacteren en alsnog het lidmaatschapsgeld innen. Tevens zorgt de penningmeester ervoor dat het ledenbestand in het boekhoudprogramma door het jaar heen wordt bijgehouden.

• Opmaken en betalen van facturen
De penningmeester betaalt ingekomen facturen en maakt facturen voor derden op. De penningmeester houdt de openstaande posten bij op een crediteuren- en debiteurenlijst.

• Het opstellen, controleren en ondertekenen van contracten
Alle bestuursleden zijn tekenbevoegd. De tweede handtekening wordt echter altijd gezet door de penningmeester. Hiermee is het zijn taak om contracten op te stellen, ontvangen contracten goed door te lezen en te ondertekenen.

• Contactpersoon Kascommissie
De Kascommissie houdt toezicht op de financiën van de vereniging. Dit orgaan controleert de penningmeester op zijn taken. De penningmeester schrijft na de bestuursvergadering (BV) een BV-update voor de kascommissie waarin alle financiële beslissingen en vragen uit de BV naar voren komen. Daarnaast houdt de penningmeester contact met de Kascommissie voor vergaderingen en andere financiële zaken.

• Financiële coördinator studiereis
De penningmeester zal bij de studiereis financieel coördinator zijn.

• Boodschappen & andere aankopen
De penningmeester is verantwoordelijk voor de boodschappen op de kamer. Hieronder vallen onder andere thee, koekjes, cup-a-soup en noodles onder.
Naast de boodschappen voor de kamer is de penningmeester ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid van kantoorartikelen als etiketten, nietjes en enveloppen.

• Vicesecretaris
De penningmeester is de vicesecretaris. De penningmeester zorgt dat hij de taken van een secretaris zou kunnen overnemen en ondersteunt waar nodig. De verdere invulling is per bestuur verschillend, hier kunnen eventueel vaste momenten voor worden ingepland. De penningmeester is tweede notulist bij de ALV en notuleert wanneer de secretaris afwezig is bij een vergadering.

• Nader in te vullen ruimte
Dit jaar neemt de penningmeester plaats in de organisatie van de 24-uurs reis en is de penningmeester verantwoordelijk voor het bijhouden van de Alcmaeon Instagram.