Commissaris Onderwijs

De Commissaris Onderwijs houdt zich voornamelijk bezig met zaken die studie-inhoudelijk zijn. De taken van de Commissaris onderwijs zijn als volgt:

 • Coördineren van commissies
  Als coördinator coördineert de Commissaris Onderwijs 4 commissies: De symposiumcommissie, de congrescommissie, de meeloopdagcommissie en de psychotripcommissie.
 • Boekencoördinator
  De commissaris Onderwijs is verantwoordelijk voor Boekenservice Utrecht. Dit houdt in dat deze de boekenlijsten maakt voor de studie Psychologie en de studie Algemene Sociale Wetenschappen, en in samenwerking met andere aangesloten studieverenigingen, de boekenlijsten voor andere studies van Sociale Wetenschappen. Daarnaast is dit bestuurslid verantwoordelijk voor het contact met de boekenleverancier en de aangesloten studieverenigingen.
 • Docent van het Jaar
  De Commissaris Onderwijs is verantwoordelijk voor één van de twee dossiers tijdens de Docent van het Jaar verkiezing. Dit houdt in dat de commissaris met de beste junior of senior docent van de studie Psychologie een dossier indient voor de universiteitsbrede prijs. Vanaf september zullen de verkiezingen voor Psychologie online gaan en zal hier promotie voor gemaakt worden. Na de verkiezing wordt een dossier geschreven. Mocht de docent genomineerd worden voor de universiteitsbrede prijs, dan zal in januari en februari een aanvullend dossier moeten worden geschreven.
 • Contact met het departement en matching
  De Commissaris Onderwijs is hoofdverantwoordelijk voor het contact met het departement, zowel via de mail als bij fysieke afspraken, waarbij de Commissaris Onderwijs ook ondersteund kan worden door andere bestuursleden.
 • Inspraak
  De Commissaris Onderwijs is de Contactpersoon Inspraak (CpI) van de opleiding psychologie. De commissaris is de link tussen studenten en de Inspraak. Hoewel de commissaris niet in de Inspraak zit, is deze er wel bij betrokken. De Commissaris Onderwijs woont alle parlo’s, opleidingsvergaderingen en vergaderingen met de CpI’s van andere opleidingen bij. Daarnaast zit de commissaris onderwijs in een aantal extra werkgroepen en woont themabijeenkomsten bij.
 • In te vullen ruimte
  In het jaar 2017/2018 houdt de Commissaris Onderwijs zich naast zijn vaste taken nog bezig met de volgende twee taken:
  - SSPN: De Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN) vergadert eenmaal per zes weken over zaken die de psychologieverenigingen aangaan en is met name bedoeld ter uitwisseling van informatie. Ook is er de mogelijkheid om plaats te nemen in de werkgroep voor het organiseren van het Landelijk Psychologie Congres.
  - Vice-acquisitie: Als vice-acquisitie help je de commissaris extern met het onderhouden van contacten en het leggen van nieuwe contacten. De vice-acquisitie heeft hierin vooral een controlerende, motiverende en ondersteunende rol. Ook kan de commissaris extern sparren met de vice-acquisitie over nieuwe ideeën en kan de vice-acquisitie meegaan op gesprekken.