Commissaris Extern


Het takenpakket van de Commissaris Extern is als volgt:

 • Acquisitie
  De Commissaris Extern zal het contact met bedrijven onderhouden en nieuwe contacten aangaan. Ook zal ze bezig gaan met het acquireren van sponsoring, zowel in natura als geldelijk. Verder gaat de Commissaris Extern op zoek naar samenwerkingen met psychologie gerelateerde bedrijven. Daarnaast zal er gekeken worden naar nieuwe sponsormogelijkheden voor bijvoorbeeld het Alcmaatje.
 • Het coördineren van commissies
  De Commissaris Extern zal drie commissies coördineren: de Carrièrecommissie, de Werkveldcommissie en de Projectcommissie.
 • Alumnibestuur
  De commissaris extern zal de contactpersoon zijn van het alumnibestuur. Deze woont waar mogelijk de vergaderingen van het alumnibestuur bij. Het alumnibestuur organiseert eens per jaar een borrel voor alle alumni en in een jubileumjaar een grote Alcmaeon reünie. Daarnaast zal de commissaris extern zich bezighouden met het bijhouden van het alumnibestand, waarin alle alumni staan met informatie als hun werkveld en wat voor werk zij op het moment doen.
 • LinkedIn
  De commissaris extern zal de LinkedInpagina van Alcmaeon beheren. Hierbij hoort zowel het bijhouden van het ledenbestand, als het plaatsen van stukjes over evenementen en activiteiten, als het delen van berichten die relevant zijn voor psychologiestudenten.
 • In te vullen ruimte
  In het jaar 2017/2018 houdt de Commissaris Extern zich naast haar vaste taken nog bezig met de volgende drie taken:
  - Het coördineren van de Mannelijke Activiteiten Commissie (MAC)
  - All-In: All-In is een jaarlijks feest dat Alcmaeon organiseert in samenwerking met de studieverenigingen A-Eskwadraat, NWSV Helix, UHSK en U.S.S. Proton. De Commissaris Extern neemt plaats in deze commissie.
  - Lezingen: Om meer te kunnen voorzien in de studie-inhoudelijke behoeften van psychologiestudenten organiseert het bestuur twee keer per jaar een lezing. De Commissaris Extern is hoofdverantwoordelijk voor deze lezingen.