Commissaris Intern II

De commissaris intern II coördineert commissies die grote ontspannende activiteiten organiseren. Daarnaast neemt de commissaris Intern II plaats in samenwerkingsverbanden. De specifieke taken van de commissaris Intern II zijn:

• Coördineren van commissies.
De commissaris Intern I coördineert de studiereiscommissie, de feestcommissie, de galacommissie en de borrelcommissie.

• Project Six
Project Six is een samenwerkingscommissie tussen zeven studieverenigingen van de Universiteit Utrecht. De commissaris intern II zal deelnemen aan deze commissie en het samenwerkingsfeest met zes bestuursleden van de zes andere verenigingen organiseren.

• Eerstejaars Kroegentocht
De commissaris intern II zal samen met de commissaris intern I verantwoordelijk zijn voor het opzetten van de eerstejaars kroegentocht aan het begin van het jaar.

• Contact met stamkroeg Grand Café De Vrienden
De commissaris intern II is contactpersoon van de stamkroeg. De commissaris zal aan het begin van het jaar een nieuw contract tekenen, halfjaarlijks evalueren en contact hebben met de eigenaren over borrels en eventueel ander gebruik van de stamkroeg.

• Nader in te vullen ruimte
Naast deze vaste taken gaat de commissaris Intern II dit jaar de sportcommissie coördineren, plaatsnemen in de Studie Verenigingen Raad en is zij verantwoordelijk voor het maken en verwerken van foto’s.