Het Achtste Bestuur (1997-1998)

  • Pepijn Alders, voorzitter
  • Nicky de Waal, secretaris
  • Mark de Wit, penningmeester
  • Aagje Meijer, coördinator niet-studie inhoudelijke activiteiten
  • Fleur van de Heuvell, coördinator studie inhoudelijke activiteiten
  • Stella de Regt, coördinator communicatie
    8ebestuur