Het Tiende Bestuur (1999-2000)

  • Evelijn Kooman, voorzitter
  • Linda Gerritsen , secretaris
  • Sanne de Kieviet, penningmeester
  • Klaske Gonlag, coördinator congressen en lezingen
  • Renske Hipke, coördinator ontspannende activiteiten
  • Renske de Graauw, coördinator beeldvorming en externe betrekkingen

    10ebestuur