Adviesraad

De Adviesraad (AR) adviseert, controleert en ondersteunt het bestuur. Vooral bij belangrijke momenten als de vorming van het beleidsplan, het schrijven van het halfjaarlijks verslag en het schrijven van het jaarverslag wordt veel met hen overlegd. Op de Algemene Ledenvergadering is de AR dan ook een belangrijke bron van informatie. De Voorzitter, Romy Schouten, is contactpersoon tussen het bestuur en de Adviesraad.

De Adviesraad 2017-2018 bestaat uit:

Roos Jansen, Lotte Hoek, Jaap van der Aar, Ivo Appels, George Slevin en Annemarijn van der Berg.