Kascommissie

De Kascommissie is een adviserend en controlerend orgaan dat de penningmeester bijstaat in zijn taak en de financiële stand van zaken regelmatig controleert. Daarnaast adviseert deze commissie het bestuur bij het opstellen van begrotingen en heeft zij een doorslaggevende stem bij het uitgeven van grote bedragen. De Kascommissie is dus goed op de hoogte van de financiële stand van zaken en zij spreken dan ook minstens driemaal per jaar een weloverwogen advies uit aan leden op de Algemene Ledenvergadering. De Penningmeester, Rashel Mol, is de contactpersoon tussen het bestuur en de Kascommissie.
 
De Kascommissie 2017-2018 bestaat uit:
Merlissa Diele, Mitchell Plevier, Esther Scheffers, Emily Fransen, Laura Yeung, Tan Lambrechtsen, Jan van den Heijkant