Uitschrijven kan uiterlijk tot 1 oktober van elk collegejaar. In dat geval kan je je lidmaatschapgeld nog terugkijken, later dan 1 oktober is dit niet mogelijk.